Free Dressmaking NC II Training Batch 1, Graduated

Congratulations to the First Graduates of Skills & Livelihood Training Program (Dressmaking NCII) A Training program under the 2016 Bottom-Up Budgeting (BUB) last September 16, 2016 at ABC Conference Hall. 2nd Batch – On-going training 3rd & 4th Batch – Open for listing of trainees at Municipal Planning and Development Office (MPDO). For more info continue reading

KASALANG BAYAN 2016

Ang Pamahalaang Bayan ng Teresa, Rizal sa pangunguna ng ating Punong Bayan Kgg. Raul S. Palino ay magdadaos ng KASALANG BAYAN.