20616964_1381752898574685_213422739609322437_o 20626699_1381752791908029_4210480170514050519_o 20507874_1381752958574679_9187111274836327958_o 20545391_1381752781908030_2128090850352721430_o 20543624_1381752778574697_1675362834288440610_o

Sa kahilingan ng mga magsasaka sa ating Punong Bayan ng mga kagamitan upang mas mapadali at mas maparami ang ani, ay nakipag-ugnayan ang ating butihing Mayor Raul S. Palino sa Department of Agriculture Regional Field Office IV-A. Ibinigay ang hiling na mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng Rice Reaper na ibinigay sa pangulo ng Pambayang Pederasyon ng mga Magsasaka sa Teresa, G. Dominador San Diego; Shallow Tube Well na iginawad sa Prinza farmers Association, G. Fernando Javier, pangulo; at Tresher sa Anak Pawis Farmers Association, Ariel Mendoza, pangulo.

Laking pasasalamat ng mga magsasaka sa ating Punong Bayan sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pagsasaka.