Naghandog ang bayan ng Teresa ng Rakrakan para sa ika-116 taong anibersaryo ng lalawigan ng Rizal noong  ika-11 ng Hunyo, 2017.Ang gawaing ito ay nagpapakita din s pagsuporta ng Teresa sa programang YES ni Gob. Rebecca Ynares.

Siyam (9) na grupo ang nakilahok sa rakrakan. Sa huli, nagwagi ang grupong Maytibond, taga-Morong.

rakrakan 2 17rararakan 1 17