The Official Website of Teresa Municipality

KASAYSAYAN NG BAYAN NG TERESA
 

 

 

Sinulat ni BENJAMIN A. BAUTISTA
 

Ayon sa Salaysay ni G. SERAPIO C. CRUZ