The Official Website of Teresa Municipality


An Ordinance prohibiting the use of Cash Cards issued to household beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) as Collateral of a loan providing penalties thereof and for other purposes. READ MORE...An Ordinance Establishing a Blood Donor’s program in every Barangay in the Municipality of Teresa. READ MORE...An Ordinance mandating all the departments of the local government unit of Teresa, to utilize at least ten percent (10%) of their respective approved Annual Procurement Plans (APPs) for the purchase of locally produced products and services of MSMES and to allocate funds thereof for the establishment and operation of its implementing mechanism. READ MORE...An Ordinance amending the title and section 2 of Municipal Ordinance No.4 S. 2016 otherwise known as “An ordinance honoring bonafide residents of Teresa who lives to or beyond the age of 100 years and granting Twenty Thousand Pesos (Php20,000) cash gift for each centenary senior citizens”. READ MORE...Isang kautusang nag-aamyenda ng pambayang kautusan Blg. 5, S. 2008 o mas kilala sa tawag na “Isang kautusang nagbabawal sa lahat ng kabataang may dalawampu’t isang (21) taong gulang pababa na gumagala sa loob ng bayan ng Teresa, Rizal mula ika-11 ng gabi hanggang ika-4 ng madaling araw ng susunod na araw ng walang mahigpit na kadahilanan at pagpapataw ng kaukulang kaparusahan kaugnay nito. READ MORE...An ordinance creating fire Brigade Organization and ensures its responsive existence, at all times, in all barangays within the Municipality of Teresa, Province of Rizal. READ MORE...


2022